با معرفی کد نمایش آخرین نوشته های نویسنده در وردپرس با شما هستیم یکی از قابلیت هایی که وردپرس دارد میتوانید چند نویسنده برای سایتتان تعریف کنید توسط این کد میتوانید باکسی ایجاد کرده و آخرین نوشته های نویسنده را به نمایش بگذارید در آموزش های قبل ما کد وردپرس نمایش اطلاعات نویسنده و افزونه نمایش مشخصات نویسنده در سایت را بررسی نمودیم در این مقاله کوتاه میخواهیم مطالب مربوط به هر نویسنده را نمایش دهیم

 

نمایش دیگر نوشته های نویسنده پست در وردپرس

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

<?php 
function author_related_posts() {
  global $authordata, $post;
  $authors_posts = get_posts( array( 'author' => $authordata->ID, 'post__not_in' => array( $post->ID ), 'posts_per_page' => 5 ) );
  $output = '<ul>';
  foreach ( $authors_posts as $authors_post ) {
    $output .= '<li><a href="' . get_permalink( $authors_post->ID ) . '">' . apply_filters( 'the_title', $authors_post->post_title, $authors_post->ID ) . '</a></li>';
  }
  $output .= '</ul>';
  return $output;
}
?>

 

۲- در کد بالا posts_per_page => ۵ انتخاب شده است یعنی در هر صفحه ۵ مطلب نمایش داده میشود  که میتوانید بر اساس نیاز خود آن را کمتر یا بیشتر نمایید 

۳- حال برای نمایش آخرین نوشته های نویسنده در وردپرس از کد زیر استفاده میکنیم که میتوانید در صفحه single.php مورد استفاده قرار دهید

<?php echo author_related_posts(); ?>

 

خب کار تمام است بعد از انجام مراحل بالا و انجام این آموزش وردپرس حالا نوبت نمایش تغییرات است به سایت خود مراجعه کرده و تغییرات را مشاهده نمایید . خواهید دید آخرین مطالب هر نویسنده به نمایش در خواهد آمد