با معرفی کد نمایش جدیدترین محصولات EDD با شما هستیم همانطور که میدانید edd یکی از افزونه های پرکاربرد و حرفه ای برای فروش محصولات مجازی است که توسط آن میتوانید محصولات خود را به فروش برسانید  برای نمایش جدیدترین محصولات میتوانیم از کد زیر استفاده نمایید

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > index.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

<?php 
 $args = array( 'post_type' => 'download', 'posts_per_page' => 10 );
 $loop = new WP_Query( $args );
 while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); ?>
 
 <li>
 <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
 <?php the_post_thumbnail( 'thumbnail' ); ?>
 <p><?php $download = new EDD_Download( get_the_ID() ); echo $download->get_sales(); ?> فروش</p>
 <p><?php $terms = get_the_terms( $post->ID , 'download_category' ); ?></p>
 <p>قیمت: <?php edd_price(get_the_ID()); ?></p>
 <a href="<?php esc_url( home_url() ); ?>?edd_action=add_to_cart&download_id=<?php echo get_the_ID(); ?>">
 افزودن به سبد خرید
 </a>
 </li>
 
<?php endwhile; ?>
 • در خط ۲ بجای عدد ۱۰ تعداد محصولاتی که قصد دارید نمایش داده شود را وارد نمایید.
 • خطوط ۶ تا ۱۵ کدهایی هستند که لیست ما را نمایش می دهند. هر عنصر دیگری که قصد دارید اضافه کنید در این محدوده اضافه نمایید.
 • در خط ۸ از کد تصویر شاخص استفاده است.
 • در خط ۹ کد مربوط به نمایش تعداد فروش ها قرار دارد.
 • خط ۱۰ مربوط به کد نمایش دسته بندی ها می باشد.
 • خط ۱۱ قیمت محصول را نمایش خواهد داد.
 • خط ۱۲ تا ۱۴ مربوط به کد افزودن محصول به سبد خرید می باشد.

به همین راحتی توانستید با استفاده از کد جدیدترین محصولات EDD را به نمایش در آورید