با آموزش کد وردپرس جدیدترین کاربران عضو شده در سایت با شما هستیم مصلما در برخی سایت ها مشاهده کردید که لیستی از آخرین کاربران عضو شده را همراه با تصویر شاخص ، لینک صفحه هر کاربر ، نام کاربر به نمایش میگذارد این کار توسط کد وردپرس زیر به راحتی قابل انجام است .

 

نمایش جدیدترین کاربران عضو شده در وردپرس

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

function wp_recently_registered_users() {
 
 global $wpdb;
   $recentusers = '<ul class="recently-user">';
   $usernames = $wpdb->get_results("SELECT user_nicename, user_url, user_email FROM $wpdb->users ORDER BY ID DESC LIMIT 5");
 foreach ($usernames as $username) {
 if (!$username->user_url) :
  $recentusers .= '<li>' .get_avatar($username->user_email, 45) .$username->user_nicename."</li>";
 else :
 $recentusers .= '<li>' .get_avatar($username->user_email, 45).'<a href="'.$username->user_url.'">'.$username->user_nicename."</a></li>";
    endif;
   }
 $recentusers .= '</ul>';
 
  return $recentusers; 
}

 

خب برای نمایش دادن لیستی از آخرین کاربران ثبت نام کرده میتوانید از کد زیر استفاده نمایید

<?php wp_recently_registered_users(); ?>

 

همچنین میتوانید از شورت کد زیر استفاده نمایید

add_shortcode('wp_newusers', 'wp_recently_registered_users');

 

برای استفاده از شورت کد در برگه های میتوانید از کد زیر استفاده کنید

[wp_newusers]

 

بسیار هم عالی ! کار تمام است . حال میتوانید نتیجه ی کار خود را مشاهده نمایید . توسط این آموزش وردپرس توانستید آخرین کاربران ثبت نام کرده را نمایش دهید  موفق و پیروز باشید