با معرفی کد وردپرس نمایش مدت زمان گذشته شده از تاریخ انتشار مطلب با شما هستیم در اکثر سایت های خبری وقتی بر روی خبری کلیک میکنید مدت زمان انتشار مطلب قید شده است به عنوان مثال ۱۷ ساعت پیش . توسط این کد که معرفی میشود میتوانید مدت زمان سپری شده از تاریخ انتشار مطالبتان را نمایش دهید

 

نمایش مدت زمان گذشته از تاریخ انتشار مطلب

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

<?php
 $days = round((date('U') - get_the_time('U')) / (60*60*24));
  if ($days==0) {
     echo "امروز منتشر شد";
    }
  elseif ($days==1) {
     echo "دیروز منتشر شد";
    }
  else {
     echo "منتشر شده در" . $days . " روز پیش";
 }
?>

 

کد زیر به مسیر نمایش > ویرایشگر  > page.php  یا index.php یا single.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

<?php days_ago(); ?>

 

در کد بالا اگر یک روز از انتشار مطلبتان گذشته باشد دیروز منتشر شد نمایش داده میشود . اگر امروز منتشر شده باشد کلمه ی امروز منتشر شد نمایش داده میشود . و اگر چند روز پیش منتشر شده باشد منتشر شده در ۱۵ روز پیش نمایش داده میشود

توجه داشته باشید این کد را باید در حلقه وردپرس مورد استفاده قرار دهید .