با آموزش آموزش ایجاد صفحه سفارشی در وردپرس با شما هستیم با استفاده از این آموزش میتوانید برای هر برگه سایت خود طراحی متفاوتی داشته باشید و هر برگه را با چیدمان و قالب متفاوت به نمایش بگذارید .

تمامی برگه ها در وردپرس شما توسط page.php کنترل میشود و هر تغییری در آن سبب تغییر در برگه های وب سایتتان میشود . طبق آموزش زیر با ما همراه باشید

۱- وارد هاست خود شوید و به مسیر  your theme < themes < wp-content < public_html  < file manager بروید و فایلی با نام custompage.php ایجاد کرده و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

<?php /* Template Name: CustomPageT1 */?>

۲- وارد کنترل پنل سایت خود شوید و به قسمت برگه ها بروید و یک برگه جدید ایجاد کرده یا برگه ای را ویرایش نمایید .

۳- از قسمت ویژگی برگه تم آن را custompage انتخاب کنید و آن را ذخیره کنید

۴- به آدرس  : ( نام برگه شما/yoursite.com ) بروید و صفحه ی سفیدی مشاهده میکنید

۴- نیاز است کدهای مربوطه را جایگزین نمایید تا قالب با آن چیدمان نمایش داده شود

۵-  وارد هاست خود شوید و به مسیر  your theme < themes < wp-content < public_html  < file manager بروید و فایلی با نام custompage.php که ایجاد کرده بودید را ویرایش کرده و کد های مربوطه را وارد کنید

۶- به عنوان نمونه میتوانید از کد زیر استفاده نمایید

<?php /* Template Name: CustomPageT1 */ ?>

<?php get_header(); ?>

<div id="primary" class="content-area">
 <main id="main" class="site-main" role="main">
 <?php
 // Start the loop.
 while ( have_posts() ) : the_post();

  // Include the page content template.
  get_template_part( 'template-parts/content', 'page' );

  // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
  if ( comments_open() || get_comments_number() ) {
  comments_template();
  }

  // End of the loop.
 endwhile;
 ?>

 </main><!-- .site-main -->

 <?php get_sidebar( 'content-bottom' ); ?>

</div><!-- .content-area -->

<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

نکته : کد دستوری که در بند ۱ ایجاد کردید را نباید پاک کنید

امیدوارم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه . موفق باشین 🙂