با معرفی اضافه کردن دکمه اشتراک گذاری به RSS در وردپرس با شما هستیم زمانی که مطالبی در وردپرس منتشر میکنید همان مطالب مستقیما در rss وب سایت شما نمایش داده میشود و افرادی که از rss وب سایت شما استفاده میکنند میتوانند مطالب وب سایت شما را در وب سایتتان نمایش دهند اما بهتر از آن این است تا امکاناتی نظیر اضافه کردن دکمه اشتراک گذاری به RSS به آن اضافه کنیم تا مطالب شما بهتر و سریع تر در فضای اینترنت اشتراک گذاری شوند

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

// add custom feed content
function wpb_add_feed_content($content) {

// Check if a feed is requested
if(is_feed()) {

// Encoding post link for sharing
$permalink_encoded = urlencode(get_permalink());

// Getting post title for the tweet
$post_title = get_the_title(); 

// Content you want to display below each post
// This is where we will add our icons

$content .= '<p>
<a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=' . $permalink_encoded . '" title="Share on Facebook"><img src="لینک عکس" title="Share on Facebook" alt="Share on Facebook" width="64px" height="64px" /></a>

<a href="http://www.twitter.com/share?&text='. $post_title . '&amp;url=' . $permalink_encoded . '" title="Share on Twitter"><img src="لینک عکس" title="Share on Twitter" alt="Share on Twitter" width="64px" height="64px" /></a>
</p>';
}

return $content;
}

add_filter('the_excerpt_rss', 'wpb_add_feed_content');
add_filter('the_content', 'wpb_add_feed_content');

در کد بالا به جای لینک عکس ، عکس آیکون مربوطه را قرار دهید تا دکمه ی اشتراک گذاریتان با آن تصویر نمایش داده شود . به همین راحتی توانستید لینک شبکه های اجتماعی به rss اضافه کنید . موفق و پیروز باشید